Informatie
Voorzitter Jasper Neefe +31 (0) 6 201 346 14
Penningmeester / ledenadmin. Thijs Gerth +31 (0) 88 236 8175
Secretaris Demi Noslin +31 (0) 6 465 467 57
Algemeen bestuurslid Faisel Salarbux +31 (0) 6 407 514 83
Sponsorzaken / teamwear Demi Noslin +31 (0) 6 465 467 57
Jeugdzaalvoetbal Demi Noslin +31 (0) 6 465 467 57
Evenementen commissie Faisel Salarbux +31 (0) 6 407 514 83
Accommodatie / materiaal Demi Noslin +31 (0) 6 465 467 57
Sporthal De Bokkeduinen Postadres zvv AB Contact per e-mail
Sportpark Bokkeduinen 11 Jonathangaarde 12 zvvamersfoortseboys@gmail.com
3819 BD Amersfoort 3824 ZL Amersfoort
T.: +31 (0) 33 422 5000 Bank NL93 INGB 0006 5323 63
Prijzenkast

Competitie kampioen

Seizoen 2017 / 2018          Zvv Amersfoortse Boys 15 (vijfde klasse)

Seizoen 2016 / 2017          Zvv Amersfoortse Boys 4 (tweede klasse)

Seizoen 2015 / 2016          Zvv Amersfoortse Boys 12 (vierde klasse)

Seizoen 2015 / 2016          Zvv Amersfoortse Boys 4 (tweede klasse)

Seizoen 2013 / 2014          Zvv Amersfoortse Boys 1 (topklasse)

Seizoen 2012 / 2013          Zvv Amersfoortse Boys 1 (hoofdklasse)


KNVB Beker

Promoties

Seizoen 2014 / 2015      Zvv Amersfoortse Boys 1 (eerste divisie)

Seizoen 2014 / 2015      Zvv Amersfoortse Boys 2 (Hoofdklasse)


Overige kampioenschappen


Thijs Gerth toernooi

2015     Eerste prijs zvv AB 3   –   Topschutter Philip Veldhuis   –   Beste keeper Ernst Jan van ‘t Hoenderdal

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement  

ARTIKEL 1 

Elk  team dient uit minimaal 8 spelers te bestaan. Alle spelers, die op de ledenlijst van Zaalvoetbalvereniging Amersfoortse Boys (hierna: “ZvvAB”)  voorkomen, zijn lid van de vereniging ZvvAB. Zij ontvangen van de KNVB een relatienummer. Is men reeds lid van een veldvoetbalvereniging dan wordt dit relatienummer ook gebruikt voor het zaalvoetbal.

ARTIKEL 2 

Van toepassing zijn de KNVB zaalvoetbal spelregels welke te downloaden zijn op onze website. De wedstrijden duren 2×25 minuten. Indien gewerkt wordt met centrale tijdwaarneming, dan wordt de klok 1 minuut voor het verstrijken van de tijd stilgezet. De scheidsrechter bepaalt wanneer de wedstrijd is afgelopen. Hij kan extra tijd bijtellen in geval van tijdrekken of blessures.

ARTIKEL 3 

De competitiewedstrijden en bekerwedstrijden worden gespeeld in het tijdvak september tot en met mei. Thuiswedstrijden zijn in beginsel de maandag-, en vrijdagavond. Incidenteel, veelal de uitwedstrijden, kan er ook op andere dagen gespeeld worden.

ARTIKEL 4 

Contributieprocedure 1e termijn:

De leiders/ coaches krijgen op 15 juli een mail met het verzoek deze door te sturen naar de spelers van hun team. In de mail staat vermeld dat de contributie over de periode 1-7 tot en met 31-12 op 30 juli op onze bankrekening moet zijn bijgeschreven.

Als er op 30 juli geen bijschrijving heeft plaatsgevonden dan volgt er op 31 juli een persoonlijke mail naar de betreffende speler met een cc naar de leider/coach van het team. Contributiebedrag moet dan uiterlijk 10 augustus op onze bankrekening zijn bijgeschreven. Heeft er nog geen betaling plaatsgevonden voor 10 augustus, dan veranderd de status in Sportlink van “actief” naar “in-actief”. Zo kan de betreffende speler niet uitkomen in de competitie. De leider ontvangt hiervan ook een cc. De KNVB  kosten ad € 25 zullen in rekening worden gebracht.

Contributieprocedure 2e termijn:

De leiders/coaches krijgen op 1 december een mail met het verzoek om deze door te sturen naar de spelers van hun team. In de mail staat vermeld dat de contributie over de periode 1-1  tot en met 30-06 op 15 december op onze bankrekening moet zijn bijgeschreven.

Als er op 15 december geen bijschrijving heeft plaatsgevonden dan volgt er op 16 december een persoonlijke mail naar de betreffende speler met een cc naar de leider/coach van het team. Contributiebedrag moet dan uiterlijk 31 december op onze bankrekening zijn bijgeschreven. Heeft er nog geen betaling plaatsgevonden voor 31 december, dan veranderd de status in Sportlink van “actief” naar “in-actief”. Zo kan de betreffende speler niet uitkomen in de competitie. De leider ontvangt hiervan ook een cc. De KNVB  kosten ad € 25 zullen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5

Elk team van ZvvAB, dat aan de KNVB competitie deelneemt, dient voor 15 mei aan de secretaris van het bestuur een volledig ingevuld “Team aanmeldingsformulier” in te sturen. Deze is te vinden en digitaal in te vullen via onze website. Op dit aanmeldingsformulier dient per lid te worden vermeld: Naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mail en i.d. nummer. Alle opgegeven leden zijn contributie verschuldigd en zullen voor het opgegeven team deelnemen aan de KNVB competitie.

ARTIKEL 6

Nieuwe leden kunnen zich elk moment schriftelijk aanmelden bij de club / de secretaris van het bestuur. Dit kan aan de hand van een “inschrijfformulier” welke te vinden is op onze website. Alle leden worden door het bestuur van ZvvAB doorgegeven aan de KNVB district West 1. Deelname aan de wedstrijden is alleen toegestaan aan leden, die voorkomen op de ledenlijst en in bezit zijn van een geldige digitale spelerspas. Niet opgegeven spelers zijn derhalve niet speelgerechtigd.

ARTIKEL 7 

Selectieteams dienen op aanvraag van het bestuur een teamopgave in te leveren. Een teamopgave bevat de namen van spelers, inclusief relatienummer, die meer dan 11 wedstrijden zijn uitgekomen voor een selectieteam en dus niet mogen uitkomen voor een lager team.

ARTIKEL 8 

Elk team dient zorg te dragen op het vastgestelde aanvangsuur tot spelen gereed te zijn in de vastgestelde sporthal. Op tijd beginnen is noodzakelijk, daar andere wedstrijden anders te laat aanvangen. De maximale wachttijd is 10 min. Indien een wedstrijd geen doorgang kan vinden, doordat een team te laat aanwezig was, kan het zijn dat de wedstrijd met 5 – 0 verloren wordt verklaard. Tevens kan de KNVB het te laat gekomen team 3 punten in mindering geven en een boetebedrag vaststellen, welke verhaald zal worden bij de leider.

ARTIKEL 9 

Wanneer een team in het geheel niet komt opdagen, kan het zijn dat de wedstrijd met 5 – 0 verloren wordt verklaard. Tevens kunnen er 3 punten in mindering worden gebracht en een boete worden opgelegd. Bij een 2e en/of 3e keer kan de KNVB en/of het bestuur van ZvvAB besluiten het team uit de competitie te halen. Alle hiermee gemoeide kosten zullen worden verhaald bij de leider. Ook al heeft het betreffende team  zich van tevoren afgemeld, dan is de bovenstaande regeling toch van kracht.

ARTIKEL 10

In geval van (ernstig) wangedrag van (een) speler(s) of van een team, is het bestuur van ZvvAB gerechtigd de betrokken speler(s) of het betrokken team(s) uit de competitie te nemen.

ARTIKEL 11 

Een speler van ZvvAB mag aan de competitie c.q. bekerwedstrijden onder de volgende voorwaarden deelnemen: A) Hij mag geen termijnschorsing hebben bij veldvoetbal en/of zaalvoetbal. B) Hij moet in het bezit zijn van een geldige digitale spelerspas afgegeven door de KNVB. C) Hij moet voorkomen op de ledenlijst van ZvvAB. D) Hij mag gedurende het seizoen slechts voor 1 zaalvoetbalvereniging uitkomen. E) Hij moet de leeftijd hebben van minimaal 16 jaar.

ARTIKEL 12 

Elk team dient te zorgen voor een leider / (speler)coach. Elk team uitkomend in de 1e klasse of hoger dient te zorgen voor een leider / coach en een lijnrechter. Minimale leeftijd 16 jaar. Per ontbrekende functionaris wordt door de KNVB een boete opgelegd welke wordt verhaald op de leider van het team. De leider / coach is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers en handhaving van de orde in de zaal en in de kleedkamers. Leider / coach moet (niet-spelend) lid zijn van de vereniging en moet in het bezit zijn van een geldige digitale ledenpas afgegeven door de KNVB.

ARTIKEL 13

De clubkleuren moeten voor de aanvang van het seizoen worden meegedeeld aan de KNVB, zodat deze gegevens kunnen worden opgenomen in het zaalvoetbal programmaboekje. Indien teams tegen elkaar spelen met hetzelfde tenue en/of kleuren, dan dient de uitspelende team voor andere kleding en/of hesjes te zorgen. Elk team is verplicht een reserveshirt voor de doelman bij zich te hebben.

ARTIKEL 14 

De wedstrijden staan onder leiding van door de KNVB aangewezen scheidsrechters. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is, dient de wedstrijd toch doorgang te vinden. De thuisspelende team dient dan voor een scheidsrechter te zorgen. De aanvoerders van beide teams dienen het  digitale wedstrijdformulier voor de aanvang van de wedstrijd voor akkoord te ondertekenen. Protesten tegen een scheidsrechter  zijn niet mogelijk. De scheidsrechter wijst de wedstrijdbal aan, in principe zorgt de thuisspelende vereniging voor de wedstrijdbal.

ARTIKEL 15 

De digitale wedstrijdformulieren moeten voor aanvang van de wedstrijd, middels een app (Knvb wedstrijdzaken), worden ingevuld. De scheidsrechter controleert digitaal of alles in orde is. Indien een speler door omstandigheden later komt, dan dient men dat bij aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter mede te delen, daar hij anders van deelname is uitgesloten. Wanneer een speler uit de zaal wordt gestuurd dan dient dit op het digitale wedstrijdformulier te worden vermeld. Ook zijn beide teams verplicht een verklaring af te geven bij de KNVB. Alle strafzaken worden behandeld door de KNVB. De KNVB kan per strafzaak kosten in rekening brengen. Daarnaast kan een boete of schorsing worden opgelegd. ZvvAB zal alle gemoeide kosten / boetes doorberekenen aan de leider van het betreffende team of (in individuele strafzaken) aan de betreffende speler.

ARTIKEL 16 

Per gewonnen wedstrijd worden 3 punten toegekend. Voor een gelijkspel ontvangt men 1 punt. Voor een verloren wedstrijd worden geen punten toegekend. Bij een gelijkspel in een bekerwedstrijd zullen de strafschoppen beslissend zijn.

ARTIKEL 17 

Het competitieprogramma alsmede de bekerwedstrijden worden vastgesteld door de KNVB. Over het algemeen kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht in eenmaal vastgestelde wedstrijden.

ARTIKEL 18

Opzeggen en/of overschrijvingen naar een andere vereniging vinden alleen in de maand mei plaats. Opzeggingen en overschrijvingen kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de betrokken speler heeft voldaan aan zijn contributieverplichtingen en/of teruggave materiaal zoals kleding, sporttas etc. Een “opzeggingsformulier” en  “overschrijfformulier” zijn te vinden op onze website en zijn digitaal in te vullen.

ARTIKEL 19 

Het is niet toegestaan voor/tijdens de wedstrijd te roken, of etenswaren of drugs, en alcoholische dranken te nuttigen in de sportzalen, kleedkamers of op de tribune. Mobiele telefoons dienen tijdens de wedstrijd uit te staan.

ARTIKEL 20

Alle spelers, coaches, verzorgers, lijnrechters en overige functionarissen dienen in de sporthallen gebruik te maken van schoeisel, dat is voorgeschreven.

ARTIKEL 21 

De teams zijn verplicht zelf over EHBO-materiaal te beschikken om kleinere verwondingen te kunnen verzorgen.

ARTIKEL 22 

Boetes opgelegd door zowel de KNVB als door ZvvAB worden “via automatische incasso” geïnd bij de leider/coach.

ARTIKEL 23 

Elk team is verplicht om zich te kleden in eenduidige (gesponsorde) clubkleding. Teams die (nog) niet spelen in clubtenue dienen ervoor zorg te dragen dat zij uiterlijk met ingang van het seizoen 2016/2017 alsnog over een clubtenue beschikken. Ter zake de aanschaf van het clubtenue heeft ZvvAB  afspraken met Sport2000, gevestigd in Hilversum. Onderdeel van die afspraken vormt een korting op de advieswinkelprijs van 20%. 

ARTIKEL 24 

Ieder team van ZvvAB dient op de hoogte te zijn van alle afspraken rondom sponsoring. Iedere vorm van sponsoring dient voorgelegd te worden bij het bestuurslid sponsorzaken. ZvvAB heeft vaste sponsorpakketten waaruit gekozen kan worden, maar staat open voor iedere andere vorm. Onze “beschreven sponsorpakketten” zijn te verkrijgen bij het bestuurslid sponsoring en te vinden op onze website

ARTIKEL 25 

ZvvAB behoudt zich het recht voor om spelers en/of teams per direct uit te schrijven en/of niet meer in te schrijven voor het daarop volgende seizoen.

Dit kan onder meer de volgende redenen hebben:

  • Niet houden aan de financiële afspraken / verplichtingen, waaronder het aangaan van sponsorafspraken zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur van ZvvAB;
  • Niet voldoen aan de eisen van ZvvAB als het gaat om clubtenue;
  • Meerdere ontvangen waarschuwingen als lid en/of team.

ARTIKEL 26 

Elk lid verklaart zich bij deelname aan de competitie akkoord met de statuten en het onderhavige huishoudelijk reglement van ZvvAB

ARTIKEL 27

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van ZvvAB.

Laatst ge-update: 01-05-2016