Lidmaatschap opzeggen

Opzegging kan slechts schriftelijk geschieden en bij voorkeur door gebruikmaking van dit formulier. Na verzending komt uw opzegging terecht bij onze ledenadministratie.

Indien u binnen veertien dagen geen bevestiging van uw opzegging ontvangt, neem dan contact op met de ledenadministratie / secretaris.

Opzegging dient uiterlijk vóór 1 juni te geschieden. Een opzegging leidt tot beëindiging van het lidmaatschap per 1 juli. Een vroegtijdige opzegging leidt niet tot restitutie van reeds betaalde contributie of het vervallen van de contributieverplichting over de nog resterende seizoenperiode.

0 + 4 = ?